Các gói cước 3G Vinaphone phổ biến nhất

GÓI MAX100

 • 5.8GB
 • 100.000đ / 30 ngày
Soạn: DA MAX100 Gửi 1543

GÓI DT20

 • 1 GB
 • 20.000đ / 7 ngày
Soạn: DA DT20 Gửi 1543

GÓI DT30

 • 7 GB
 • 30.000đ / 7 ngày
Soạn: DA DT30 Gửi 1543

Các gói 3G VinaPhone giá rẻ (1 tháng)

GÓI M10

 • 200 MB
 • 10.000đ / 30 ngày
Soạn: DA M10 Gửi 1543

GÓI M25

 • 600 MB
 • 25.000đ / 30 ngày
Soạn: DA M25 Gửi 1543

GÓI M50

 • 1.2 GB
 • 50.000đ / 30 ngày
Soạn: DA M50 Gửi 1543

Các gói 3G VinaPhone không giới hạn data (1 tháng)

GÓI MAX100

 • 5.8GB
 • 100.000đ / 30 ngày
Soạn: DA MAX100 Gửi 1543

GÓI MAX200

 • 15GB
 • 200.000đ / 30 ngày
Soạn: DA MAX200 Gửi 1543

GÓI MAX300

 • 30GB
 • 300.000đ / 30 ngày
Soạn: DA MAX300 Gửi 1543

Các gói 3G VinaPhone không cước phát sinh (1 tháng)

GÓI BIG90

 • 7GB
 • 90.000đ / 30 ngày
Soạn: DA BIG90 Gửi 1543

GÓI BIG120

 • 12GB
 • 120.000đ / 30 ngày
Soạn: DA BIG120 Gửi 1543

GÓI BIG200

 • 22GB
 • 200.000đ / 30 ngày
Soạn: DA BIG200 Gửi 1543

GÓI BIG300

 • 36GB
 • 300.000đ / 30 ngày
Soạn: DA BIG300 Gửi 1543

Các gói 3G VinaPhone 1 lần dùng trong 6 tháng

GÓI 6TMAX

 • 3.8GB / tháng
 • 350.000đ / 6 tháng
Soạn: DA 6TMAX Gửi 1543

GÓI 6TMAX100

 • 5.8GB / tháng
 • 500.000đ / 6 tháng
Soạn: DA 6TMAX100 Gửi 1543

GÓI 6TMAX200

 • 15GB / tháng
 • 1.000.000đ / 6 tháng
Soạn: DA 6TMAX200 Gửi 1543

GÓI 6TMAX300

 • 30GB / tháng
 • 1.500.000đ / 6 tháng
Soạn: DA 6TMAX300 Gửi 1543

GÓI 6TBIG70

 • 4.8GB / tháng
 • 350.000đ / 6 tháng
Soạn: DA 6TBIG70 Gửi 1543

GÓI 6TBIG90

 • 7GB / tháng
 • 450.000đ / 6 tháng
Soạn: DA 6TBIG90 Gửi 1543

GÓI 6TBIG120

 • 12GB / tháng
 • 600.000đ / 6 tháng
Soạn: DA 6TBIG120 Gửi 1543

GÓI 6TBIG200

 • 22GB / tháng
 • 1.000.000đ / 6 tháng
Soạn: DA 6TBIG200 Gửi 1543

GÓI 6TBIG300

 • 36GB / tháng
 • 1.500.000đ / 6 tháng
Soạn: DA 6TBIG300 Gửi 1543

Cách đăng ký 3G VinaPhone 1 lần dùng cả năm (12 tháng)

GÓI 12TMAX

 • 3.8GB x 12
 • 700.000đ / 12 tháng
Soạn: DA 12TMAX Gửi 1543

GÓI 12TMAX100

 • 5.8GB x 12
 • 1.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA 12TMAX100 Gửi 1543

GÓI 12TMAX200

 • 15GB x 12
 • 2.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA 12TMAX200 Gửi 1543

GÓI 12TMAX300

 • 30GB x 12
 • 3.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA 12TMAX300 Gửi 1543

GÓI 12TBIG70

 • 4.8GB / tháng
 • 700.000đ / 12 tháng
Soạn: DA 12TBIG70 Gửi 1543

GÓI 12TBIG90

 • 7GB / tháng
 • 900.000đ / 12 tháng
Soạn: DA 12TBIG90 Gửi 1543

GÓI 12TBIG120

 • 12GB / tháng
 • 1.200.000đ / 12 tháng
Soạn: DA 12TBIG120 Gửi 1543

GÓI 12TBIG200

 • 22GB / tháng
 • 2.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA 12TBIG200 Gửi 1543

GÓI 12TBIG300

 • 36GB / tháng
 • 3.000.000đ / 12 tháng
Soạn: DA 12TBIG300 Gửi 1543

Tổng hợp các loại gói cước 3G Vinaphone dành cho Ezcom (sim 3G)

GÓI D50

 • 3GB
 • 50.000đ / 30 ngày
Soạn: DA D50 Gửi 1543

GÓI D120

 • 12GB
 • 120.000đ / 30 ngày
Soạn: DA D120 Gửi 1543

GÓI DMAX

 • 5GB
 • 70.000đ / 30 ngày
Soạn: DA DMAX Gửi 1543

GÓI DMAX100

 • 9GB
 • 100.000đ / 30 ngày
Soạn: DA DMAX100 Gửi 1543

GÓI DMAX200

 • 20GB
 • 200.000đ / 30 ngày
Soạn: DA DMAX200 Gửi 1543